เข้าสู่หน้าแรก โรงพยาบาลระนอง

CoV.001 หน้ากากอนามัย เมื่อไหร่ที่จำเป็นต้องใช้ โดย : กรมอนามัย อ่านเลย>>
CoV.002 ประเภทหน้ากาก ป้องกันเชื้อโรคโดย : กรมอนามัย/ 30.1.63 อ่านเลย>>
CoV.003 วิธีการทิ้งหน้ากากโดย : กรมอนามัย/ 3.4.63 อ่านเลย>>
CoV.004 หน้ากากอนามัย ทิ้งอย่างไรให้ถุกวิธีโดย : สนง.ประชาสัมพันธ์ กทม. อ่านเลย>>
CoV.005 การใช้เจลล้างมือโดย : กรมอนามัย/ 26.3.63 อ่านเลย>>
CoV.006 กลุ่มเสี่ยงที่ควรล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนาโดย : กรมอนามัย/ 7.2.63 อ่านเลย>>
CoV.007 ฟิตอยู่บ้าน ช่วยชาติต้าน COVID-19 (กระชับสะโพกและต้นขา)โดย : กรมอนามัย/ 4.4.63 อ่านเลย>>
CoV.008 ฟิตอยู่บ้าน ช่วยชาติต้าน COVID-19 (ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ)โดย : กรมอนามัย/ 7.4.63 อ่านเลย>>
CoV.009 การใช้ชีวิตในทีทำงาน (1)โดย : กรมอนามัย อ่านเลย>>
CoV.010 การใช้ชีวิตในทีทำงาน (2)โดย : กรมอนามัย อ่านเลย>>
CoV.011 4 ข้อต้องรู้ ป้องกันไวรัสโคโรนาโดย : กรมอนามัย/ 27.1.63 อ่านเลย>>
CoV.012 "เลิก" "ลด" 10 พฤติกรรมเคยชินเสี่ยง COVID-19โดย : สสส. อ่านเลย>>
CoV.013 3 ขั้นตอนการล้างภาชนะ ด่านสกัดเชื้อโรคโดย : กรมอนามัย/ 26.2.63 อ่านเลย>>
CoV.014 ใช้ส้วมสาธารณะอย่างไร ปลอดภัยจาก COVID-19โดย : กรมอนามัย/ 5.4.63 อ่านเลย>>
CoV.015 10 STEPs กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อโดย : รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล อ่านเลย>>
CoV.016 Social Distancing 4 ข้อลดการติด หยุดการแพร่กระจายของ COVID-19โดย : กรมอนามัย/ 30.3.63 อ่านเลย>>
CoV.017 การเลี้ยงลุกด้วยนมแม่ (ข้อปฎิบัติ)ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19โดย : กรมอนามัย/ 8.4.63 อ่านเลย>>
CoV.018 การเลี้ยงลุกด้วยนมแม่ (การเลี้ยงลุกด้วยนมของแม่ติดเชื้อ COVID-19)โดย : กรมอนามัย/ 8.4.63 อ่านเลย>>
CoV.019 สูงอายุปลอดภัย ห่างไกล COVID-19โดย : กรมอนามัย/ 8.4.63 อ่านเลย>>
CoV.020 3 ข้อแนะนำการจัดการโรงทาน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดย : กรมอนามัย/ 2.4.63 อ่านเลย>>

นัดผู้ป่วยออนไลน์

Facebook : Rajawadee Spa & mineral water

ลงนัดคิวออนไลน์ หน้าแรกโรงพยาบาล Facebook : Rajawadee Spa & mineral water