แบบประเมิน ลูกจ้างประจำ

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ

Bottom