คณะกรรมการบริหาร

sawanboard
นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง
line-person
Kampol
นายแพทย์กัมพล  ลิ่มทองนพคุณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
line-person
Pacthrada
นางเพชรดา  พัฒนทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
line-person
sarote1
นายสาโรจน์  จันทร์แก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

Bottom