head procurementnews
แสดง #
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด รพ.ระนอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่ คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น 2 และคลินิกกายภาพและงานธาราบำบัด อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก ชั้น 2 โรงพยาบาลระนอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของหอผู้ป่วยพิเศษ 1-7 และงานวิสัญญีโรงพยาบาลระนอง
ประกาศจังหวัดระนองเรื่องประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 1410-1573
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่,คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น 2 และคลินิกกายภาพบำบัดและงานธาราบำบัด อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก ชั้น 2 โรงพยาบาลระนอง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดทรายดำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 1298-1409
ประกาศสาระสำคัญเวชภัณฑ์ยา เลขที่ 1351-1573
เริ่มต้น
ก่อนหน้า

Bottom