head procurementnews
แสดง #
หนังสือเชิญชวนเสนอราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2563
ประกาศสาระสำคัญเวชภัณฑ์ยา เลขที่ 1326-1338
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 1294-1325
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1)
ประกาศสาระสำคัญเวชภัณฑ์ยา เลขที่ 1294-1325
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 1274-1293
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 27-32
ประกาศสาระสำคัญวัสดุเภสัชกรรม เลขที่ 27-32
ตาราง ปปช. จ้างปรับปรุงประตูและหน้าต่างห้องปฏิบัติงานของห้องผ่าตัดและงานวิสัญญี ชั้น ๓ (อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) ของ รพ.ระนอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 1231-1273
เริ่มต้น
ก่อนหน้า

Bottom