head procurementnews
แสดง #
ตาราง ปปช.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ รพ.ระนอง คือตู้ KIOSK จำนวน 1 ตู้
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่
ประกาศสาระสำคัญเวชภัณฑ์ยา เลขที่ 1173-1190
ตาราง ปปช.จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบ้านพักเจ้าหน้าที่ (สะพานยูง) ของรพ.ระนอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 810-876
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 783-809
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 691-782
ประกาศสาระสำคัญเวชภัณฑ์ยา เลขที่ 1092-1172
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.1)
เริ่มต้น
ก่อนหน้า

Bottom