head procurementnews
แสดง #
ประกาศราคาซื้อเครื่องกระแทกนิ่ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 1211-1252
ประกาศสาระสำคัญเวชภัณฑ์ยา เลขที่ 1279-1297
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 1147-1210
ประกาศสาระสำคัญเวชภัณฑ์ยา เลขที่ 1271-1277
ประกาศสาระสำคัญเวชภัณฑ์ยา เลขที่ 1230-1270
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง รพ.สต.บ้านหาดทรายดำ
ประกาศสาระสำคัญเวชภัณฑ์ยา เลขที่ 1211-1227
ประกาศสาระสำคัญเวชภัณฑ์ยา เลขที่ 1187-1210
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของห้องผ่าตัดโรงพยาบาลระนอง

Bottom