head procurementnews
แสดง #
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์
ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการเช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์
ประกาศสาระสำคัญวัสดุเภสัชกรรม เลขที่ 11-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 643-690
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 542-642
ประกาศสาระสำคัญเวชภัณฑ์ยา เลขที่ 630-690
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คือ ข้อเข่าเทียม
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคเพื่อประกอบอาหารผู้ป่วย
ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อวัสดุบริโภคด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Bottom