head procurementnews
แสดง #
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ประกาศจ้างปรับปรุงตึกพิเศษ ๓ ชั้น ๓ รพ.ระนอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียม
ประกาศสาระสำคัญเวชภัณฑ์ยา เลขที่ 592-628
ตาราง ปปช.การจัดจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารการให้บริการด้านสปาและแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลระนอง
ตาราง ปปช.การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของรพ.ระนอง จำนวน 1 รายการคือเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศสาระสำคัญเวชภัณฑ์ยา เลขที่ 581-591
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 486-541
ประกาศสาระสำคัญเวชภัณฑ์ยา เลขที่ 486-580
ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องกำเนิดไอน้ำ

Bottom