สถิติต่างๆ

1. ข้อมูล TEA Unit รพ.ระนอง

     1.1 การบาดเจ็บทางถนน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เขต อ.เมือง จ.ระนอง

           TEA Unit รพ.ระนอง

     1.2 การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ (Trauma) รพ.ระนอง ปี 2560-2561

           Trauma dead

2. สถิติการให้บริการ ประจำปี 2562

3. สถิติการให้บริการ ประจำปี 2561

 

 

 

 

 

Bottom