สถิติต่างๆ

1. ข้อมูล TEA Unit รพ.ระนอง: การบาดเจ็บทางถนน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เขต อ.เมือง จ.ระนอง

TEA Unit รพ.ระนอง

 

2. สถิติการให้บริการ ประจำปี 2561

 

 

 

 

Bottom