ขั้นตอนการพบแพทย์ตามนัด

การรับบริการที่สามารถยื่นบัตรได้ที่คลินิกพิเศษ ตึก 1 ได้เลย

 1. คลินิกเบาหวาน
 2. คลินิกความดันโลหิตสูง
 3. คลินิกกระดูกและข้อ (วันอังคาร,พุธ,ที่แพทย์นัด)
 4. คลินิกหู คอ จมูก 
 5. คลินิกศัลยกรรม
 6. คลินิกอายุรกรรม
 7. คลินิกไตเรื้อรัง
 8. คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

ผู้ป่วยคลินิกวัณโรค และคลินิกโรคเรื้อรัง

 • ยื่นบัตรที่คลินิกโรคเรื้อรัง อาคารตรงข้ามกับร้านค้าสวัสดิการ

ขั้นตอนการมาพบแพทย์ตามนัด

 1. ผู้ป่วยที่มาตามนัดแพทย์ ให้ยื่นใบนัดที่คลินิกพิเศษ เพื่อรับบัตรคิว
 2. ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว วัดความดัน ให้เรียบร้อย
 3. รอซักประวัติที่คลินิกพิเศษ อาคารตรวจคลินิกพิเศษตึก 1
 4. พยาบาลซักประวัติ
 5. พบแพทย์
 6. พบพยาบาลเพื่อนัดครั้งต่อไป
 7. รับยา
 8. กลับบ้าน

   การเตรียมตัวมาพบแพทย์ตามนัด ให้ปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด เช่น การงดน้ำและอาหาร หรืออื่นๆ เพื่อท่านไม่ต้องเสียเวลามาตรวจใหม่อีกครั้ง

Bottom