การให้บริการตรวจโรคทั่วไป

txt bullet opdschedule

 

txt detail opd

 

 

 

 

 

 

 

 

S  35250213

service

 ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอก

  1. ผู้ป่วยยื่นบัตร ทั้งบัตรเก่า และบัตรใหม่ ที่ห้องบัตร โดยยื่นบัตรประชาชน/บัตร รพ. หากมีสิทธิบัตรอื่นใดกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
  2. นั่งรอเรียกชื่อหน้าห้องบัตร พร้อมรับบัตรคิว 
  3. ผู้ป่วยชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง รอบเอว วัดความดัน ได้บริเวณโต๊ะเจ้าหน้าที่ด้านหน้าประชาสัมพันธ์ 
  4. นั่งรอเรียกชื่อบริเวณโต๊ะซักประวัติผู้ป่วย (บริเวณหน้าห้องตรวจ 1-2)
  5. รอเรียกโดยพยาบาล เพื่อซักประวัติและอาการที่มาพบแพทย์ในวันนี้
  6. เมื่อพยาบาลซักประวัติแล้ว นั่งรอเรียกชื่อเข้าพบแพทย์ (บริเวณหน้าห้องตรวจ 3-5) 
  7. หากแพทย์ให้ผู้ป่วยไปตรวจเฉพาะอื่น ๆ เช่น เอกซเรย์ เจาะเลือด ให้ท่านกลับมาพบพยาบาลหน้าห้องตรวจเดิม 
  8. รอรับยา หรือชำระค่าบริการ (ถ้ามี)

Bottom