head procurementnews
แสดง #
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้างการซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ของ รพ.ระนอง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี
ประกาศเผยแพร่แผน (เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ๔ มอเตอร์)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพย์ คือ โคมไฟผ้าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระแทกนิ่ว
ประกาศจังหวัดระนองเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ของรพ.ระนอง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศจังหวัดเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่, คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น 2 และคลินิกกายภาพบำบัดและงานธาราบำบัด โรงพยาบาลระนอง

Bottom