head procurementnews
แสดง #
ตาราง ปปช.จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอผู้ป่วยพิเศษ 1 ห้อง 2 และหอผู้ป่วยพิเศษ 2 ห้อง 1 ของโรงพยาบาลระนอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงานจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลท์อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก ๑ ระบบ และจ้างปรับปรุงห้องพิเศษอาคารฟื้นฟูสภาพและแพทย์ทางเลือกพร้อมครุภัณฑ์ประกอบแบบ ๑ ระบบ ของโรงพยาบาลระนอง
ร่างประกาศเครื่องกำเนิดไอน้ำ ของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ ของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุบริโภคเพื่อประกอบอาหารผู้ป่วย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน 10 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คือ ข้อเข่าเทียม
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาการให้บริการด้านสปาและแพทย์แผนไทย (ราชาวดีสปาและน้ำแร่) ของรพ.ระนอง จำนวน 1 โครงการ
ตาราง ปปช.การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน 10 รายการ

Bottom