head procurementnews
แสดง #
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 24-26
ประกาศสาระสำคัญวัสดุเภสัชกรรม เลขที่ 24-26
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1)
ตาราง ปปช.จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอผู้ป่วยพิเศษ 1 ห้อง 11 ของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกำเนิดไอน้ำ รพ.ระนอง
ประกาศสาระสำคัญเวชภัณฑ์ยา เลขที่ 1001-1091
ประกาศสาระสำคัญเวชภัณฑ์ยา เลขที่ 743-1000
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลท์อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก ๑ ระบบ และจ้างปรับปรุงห้องพิเศษอาคารฟื้นฟูสภาพและแพทย์ทางเลือก พร้อมครุภัณฑ์ประกอบแบบ ๑ ระบบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 19-23

Bottom