head procurementnews
แสดง #
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่,คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น 2 และคลินิกกายภาพบำบัดและงานธาราบำบัดอาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก ชั้น 2 โรงพยาบาลระนอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน - กันยายน 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่,คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น 2 และคลินิกกายภาพบำบัดและงานธาราบำบัด อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก ชั้น 2 โรงพยาบาลระนอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าหอผู้ป่วยพิเศษ 1-7 และงานวิสัญญี รพ.ระนอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ รพ.ระนอง
ประกาศซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด รพ.ระนอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์คือเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า รพ.ระนอง
ประกาศจังหวัดระนองเรื่องครุภัณฑ์การแพทย์ คือโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่
ประกาศจังหวัดระนองเรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของหอผู้ป่วยพิเศษ1-7 และงานวิสัญญีโรงพยาบาลระนอง
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดของราชาวดีสปาและน้ำแร่,คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น ๒ และคลินิกกายภาพบำบัดและงานธาราบำบัด อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก ชั้น ๒ โรงพยาบาลระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Bottom