ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่,คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น 2 และคลินิกกายภาพบำบัดและงานธาราบำบัด อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก ชั้น 2 โรงพยาบาลระนอง

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่,คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น 2 และคลินิกกายภาพบำบัดและงานธาราบำบัด อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก ชั้น 2 โรงพยาบาลระนอง

Bottom