ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของหอผู้ป่วยพิเศษ 1-7 และงานวิสัญญีโรงพยาบาลระนอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของหอผู้ป่วยพิเศษ 1-7 และงานวิสัญญีโรงพยาบาลระนอง

Bottom