ตาราง ปปช.การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน 10 รายการ

ตาราง ปปช.การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน 10 รายการ

เอกสารแนบ
Download this file (1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน ของรพ.ระนอง.pdf)1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน ของรพ.ระนอง.pdf
Download this file (10.ตู้กดบัตรคิว KIOSK ของรพ.ระนอง.pdf)10.ตู้กดบัตรคิว KIOSK ของรพ.ระนอง.pdf
Download this file (2.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ของรพ.ระนอง.pdf)2.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ของรพ.ระนอง.pdf
Download this file (3.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของรพ.ระนอง.pdf)3.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของรพ.ระนอง.pdf
Download this file (4.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้าต่อนาที) ของรพ.ระนอง.pdf)4.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้าต่อนาที) ของรพ.ระนอง.pdf
Download this file (5.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ของรพ.ระนอง.pdf)5.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ของรพ.ระนอง.pdf
Download this file (6.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ของรพ.ระนอง.pdf)6.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ของรพ.ระนอง.pdf
Download this file (7.เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดบัตรคิว ของรพ.ระนอง.pdf)7.เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดบัตรคิว ของรพ.ระนอง.pdf
Download this file (8.เครื่องอ่านบาร์โค้ด ของรพ.ระนอง.pdf)8.เครื่องอ่านบาร์โค้ด ของรพ.ระนอง.pdf
Download this file (9.เครื่องสแกนเนอร์ ของรพ.ระนอง.pdf)9.เครื่องสแกนเนอร์ ของรพ.ระนอง.pdf
Download this file (ตาราง ปปช.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน 10 รายการ.pdf)ตาราง ปปช.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน 10 รายการ.pdf

Bottom