ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้งและเครื่องปรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Bottom