ตาราง ปปช.จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของศูนย์ส่งเสริมสุชภาพราชาวดี

ตาราง ปปช.จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของศูนย์ส่งเสริมสุชภาพราชาวดี คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น 2 อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลระนอง

Bottom