จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของหอผู้ป่วยพิเศษ 1-7,หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมหญิง และงานวิสัญญีโรงพยาบาลระนอง

จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของหอผู้ป่วยพิเศษ 1-7,หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมหญิง และงานวิสัญญีโรงพยาบาลระนอง

Bottom