ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รพ.สต.หาดทรายดำ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดทรายดำ

Bottom