ประกาศจังหวัดเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่, คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น 2 และคลินิกกายภาพบำบัดและงานธาราบำบัด โรงพยาบาลระนอง

ประกาศจังหวัดเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่, คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น 2 และคลินิกกายภาพบำบัดและงานธาราบำบัด โรงพยาบาลระนอง

Bottom