ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่องขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่องขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

1.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom