ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้

1. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom