ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป

จำนวน 16 อัตรา ดังนี้

   1.ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

   2.ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา

   3.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา

   4.ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

   5.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา

   6.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

   7.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระนอง วันและเวลาราชการ

(รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

Bottom