ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงพยาบาลระนอง

เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 08 พฤษภาคม 2563  ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระนอง วันและเวลาราชการ

(รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

เอกสารแนบ
Download this file (พนง.ขับรถยนต์ PDF.pdf)พนง.ขับรถยนต์ PDF.pdf

Bottom