ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

จำนวน 10 ตำแหน่ง 16 อัตรา

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom