ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561

วันและเวลาราชการ  ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระนอง

(รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

Bottom