ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom