ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะของพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom