ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

 

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom