ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 26 มีนาคม 2562

ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลระนอง

 

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom