ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา 

โดยขยายเวลาเพิ่มจนถึง วันที่ 22 มีนาคม 2562

 

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom