ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา และตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom