ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะของพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะของพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom