ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)

Bottom