ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

ในวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2562  รับสมัคร  ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง (วันและเวลาราชการ)

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

Bottom