ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ในโรงพยาบาลระนอง

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ในโรงพยาบาลระนอง  

ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล วันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562

(รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

Bottom