รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

     1.ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)  จำนวน 1 อัตรา

     2.ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (กลุ่มการพยาบาล)  จำนวน 2 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 กันยายน 2562  ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระนอง วันและเวลาราชการ

(รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

Bottom