กิจกรรมชมรมคนรู้ทันความดันเบาหวาน

ประชุม/เตรียมงานเวทีสัญจร “อาสาเพื่อนช่วยเพื่อนรู้ทันความดัน – เบาหวาน ” วันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 2556 ร่วมกับเทศบาลหงาว
01
02
03
04
05
06
เวทีสัญจร “อาสาเพื่อนช่วยเพื่อนรู้ทันความดัน – เบาหวาน ” วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ตลาดเทศบาลหงาว
01
02
03
04
05
06
05
06
05
06
05
06
ประชุมชมรมคนรู้ทันความดัน-เบาหวาน โรงพยาบาลระนอง วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ระหว่างทีมมิตรภาพบำบัด ทั้งจังหวัดระนอง วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ ห้องโกมาซุม รพ.ระนอง
01
02
03
04
05
06
รวมพลังเครือข่ายคนใต้ตอนบนกับการสร้างเสริมสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 14-15 สิงหาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
01
02
03
05
05
06
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มิตรภาพบำบัด ระดับเขต วันที่ 21- 22 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ จ.สุราษฎร์ธานี
01
02
03
04
05
 
พอ.สว.ผ่าตัดตาต้อกระจก

เจ้าหน้าที่ จากมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรรมราชชนนี(พอ.สว.)สำรวจพื้นที่ โรงพยาบาลระนองเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำผ่าตัดตาต้อกระจก ในวัน ที่ 7-9 สิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาลระนอง

โรงพยาบาลระนอง รณรงค์ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

กิจกรรมโรงพยาบาลระนองส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) วันที่ 11 สิงหาคม 2560

Bottom