ติดต่อเรา

1.สถานที่ตั้งห้องหมายเลข 10 บริเวณชั้นล่างอาคารชันสูตร ใกล้กับแผนกผู้ป่วยนอก

 1487488485772

 1487488489710

1487488505780

2.ช่องทางติดต่อ

-วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง   

-วันศุกร์ - วัน้สาร์ เปิดบริการ ตั้งแต่ 08.30 - 00.30 น. 

โทรศัพท์ -โทรสาร  077-813397

 

 

Bottom