กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป - วันไตโลก 2566
กิจกรรมทั่วไป » วันไตโลก 2566 (14)
กิจกรรมทั่วไป - มอบโล่เกียรติคุณ แก่ทีมนำการพัฒนางานเข็มมุ่ง HA IT ได้รับการรับรองคุณภาพ Level 2
กิจกรรมทั่วไป » มอบโล่เกียรติคุณ แก่ทีมนำการพัฒนางานเข็มมุ่ง HA IT ได้รับการรับรองคุณภาพ Level 2 (7)
กิจกรรมทั่วไป - ผ่านการประเมิน การรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับที่ 2
กิจกรรมทั่วไป » ผ่านการประเมิน การรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับที่ 2 (11)
กิจกรรมทั่วไป - สำรวจพื้นที่ ENV ROUND  ทุกวันศุกร์
กิจกรรมทั่วไป » สำรวจพื้นที่ ENV ROUND ทุกวันศุกร์ (12)
กิจกรรมทั่วไป - ศูนย์ราชการสะดวก เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัย
กิจกรรมทั่วไป » ศูนย์ราชการสะดวก เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัย (11)
กิจกรรมทั่วไป - ตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล
กิจกรรมทั่วไป » ตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (17)
กิจกรรมทั่วไป - ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศ
กิจกรรมทั่วไป » ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศ (17)
กิจกรรมทั่วไป -  ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน 5 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลระนอง
กิจกรรมทั่วไป » ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน 5 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลระนอง (4)
กิจกรรมทั่วไป - สมทบทุนชื้อเครื่องมือแพทย์
กิจกรรมทั่วไป » สมทบทุนชื้อเครื่องมือแพทย์  (1)
กิจกรรมทั่วไป - มอบอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
กิจกรรมทั่วไป » มอบอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (7)
กิจกรรมทั่วไป - ร่วมทำบุญผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดทำหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
กิจกรรมทั่วไป » ร่วมทำบุญผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดทำหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (34)
กิจกรรมทั่วไป - รับมอบเงินบริจาค จากครอบครัวกมลวิทย์
กิจกรรมทั่วไป » รับมอบเงินบริจาค จากครอบครัวกมลวิทย์  (1)
กิจกรรมทั่วไป - โรงพยาบาลระนองเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19
กิจกรรมทั่วไป » โรงพยาบาลระนองเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19  (14)
กิจกรรมทั่วไป - บริจาคอุปกรณ์การแพทย์
กิจกรรมทั่วไป » บริจาคอุปกรณ์การแพทย์  (6)
กิจกรรมทั่วไป - กิจกรรมมุทิตาจิต รพ.ระนอง
กิจกรรมทั่วไป » กิจกรรมมุทิตาจิต รพ.ระนอง  (39)
กิจกรรมทั่วไป - ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง
กิจกรรมทั่วไป » ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง (10)
กิจกรรมทั่วไป -  ประธานสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วย
กิจกรรมทั่วไป » ประธานสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วย (3)
กิจกรรมทั่วไป - หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
กิจกรรมทั่วไป » หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ (11)
กิจกรรมทั่วไป - โครงการหัวใจสัญจรเพื่อคนระนอง
กิจกรรมทั่วไป » โครงการหัวใจสัญจรเพื่อคนระนอง (12)
กิจกรรมทั่วไป - โรงพยาบาลระนองร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี นัดพบโรคหูน้ำหนวก
กิจกรรมทั่วไป » โรงพยาบาลระนองร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี นัดพบโรคหูน้ำหนวก (15)
กิจกรรมทั่วไป - โรงพยาบาลระนองจัดงานวันพยาบาลสากล
กิจกรรมทั่วไป » โรงพยาบาลระนองจัดงานวันพยาบาลสากล (14)
กิจกรรมทั่วไป - โรงพยาบาลระนองร่วมฝึกซ้อมภาคสนาม MERT
กิจกรรมทั่วไป » โรงพยาบาลระนองร่วมฝึกซ้อมภาคสนาม MERT (9)
กิจกรรมทั่วไป - โรงพยาบาลระนองซ้อมแผนอุบัติเหตุบนท้องถนน
กิจกรรมทั่วไป » โรงพยาบาลระนองซ้อมแผนอุบัติเหตุบนท้องถนน (32)
กิจกรรมทั่วไป - โรงพยาบาลระนองรับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2561
กิจกรรมทั่วไป » โรงพยาบาลระนองรับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2561 (19)
กิจกรรมทั่วไป - ต้อนรับคณะดูงานจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
กิจกรรมทั่วไป » ต้อนรับคณะดูงานจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด (10)
กิจกรรมทั่วไป - เจ้าเรือนสปา รับคณะจากบริษัทเลิฟอันดามันและทีมบล็อกเกอร์
กิจกรรมทั่วไป » เจ้าเรือนสปา รับคณะจากบริษัทเลิฟอันดามันและทีมบล็อกเกอร์ (14)
กิจกรรมทั่วไป - โรงพยาบาลระนอง รับการประเมิน Green & clean Hospital
กิจกรรมทั่วไป » โรงพยาบาลระนอง รับการประเมิน Green & clean Hospital (25)
กิจกรรมทั่วไป - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สังกัดสำนักการแพทย์
กิจกรรมทั่วไป » ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สังกัดสำนักการแพทย์  (8)
กิจกรรมทั่วไป - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมทั่วไป » ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (11)
กิจกรรมทั่วไป - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยชุมชนสุราษฏร์ธานี
กิจกรรมทั่วไป » ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยชุมชนสุราษฏร์ธานี (5)
กิจกรรมทั่วไป - แทนคำขอบคุณ เสริมพลังใจ
กิจกรรมทั่วไป » แทนคำขอบคุณ เสริมพลังใจ (4)
กิจกรรมทั่วไป - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
กิจกรรมทั่วไป » นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน (3)
กิจกรรมทั่วไป - บริจาคเงิน ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
กิจกรรมทั่วไป » บริจาคเงิน ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (4)
กิจกรรมทั่วไป - ทำบุญตักบาตร
กิจกรรมทั่วไป » ทำบุญตักบาตร (10)
กิจกรรมทั่วไป - วันข้าราชการพลเรือน
กิจกรรมทั่วไป » วันข้าราชการพลเรือน (17)
กิจกรรมทั่วไป - “RDU รู้เรื่องยา”
กิจกรรมทั่วไป » “RDU รู้เรื่องยา” (14)
กิจกรรมทั่วไป - ปรับปรุงหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
กิจกรรมทั่วไป » ปรับปรุงหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย (6)
กิจกรรมทั่วไป - เดิน วิ่ง ปั่น รวมพลังสร้างสุขภาพ ยุติวัณโรค
กิจกรรมทั่วไป » เดิน วิ่ง ปั่น รวมพลังสร้างสุขภาพ ยุติวัณโรค (23)
กิจกรรมทั่วไป - Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒
กิจกรรมทั่วไป » Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ (11)
กิจกรรมทั่วไป - Happy money สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนอง
กิจกรรมทั่วไป » Happy money สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนอง  (7)
กิจกรรมทั่วไป - วันงานคนพิการสากลจังหวัดระนอง
กิจกรรมทั่วไป » วันงานคนพิการสากลจังหวัดระนอง (14)
กิจกรรมทั่วไป - สามประสานจัดงานวันเด็กถนนคนเดินปีที่ ๒
กิจกรรมทั่วไป » สามประสานจัดงานวันเด็กถนนคนเดินปีที่ ๒ (14)
กิจกรรมทั่วไป - อยู่สบายตายสงบกับพระไพศาล วิสาโล
กิจกรรมทั่วไป » อยู่สบายตายสงบกับพระไพศาล วิสาโล (13)
กิจกรรมทั่วไป - วันเด็กโรงพยาบาลระนอง
กิจกรรมทั่วไป » วันเด็กโรงพยาบาลระนอง (9)
กิจกรรมทั่วไป - ตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
กิจกรรมทั่วไป » ตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ (7)
กิจกรรมทั่วไป - มหกรรมส่งเสริมสุขภาพตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ
กิจกรรมทั่วไป » มหกรรมส่งเสริมสุขภาพตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ (9)
กิจกรรมทั่วไป - กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลระนอง
กิจกรรมทั่วไป » กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลระนอง (12)
กิจกรรมทั่วไป - โรงพยาบาลระนองจัดบูทความมั่นคงด้านอาหาร Food Safety
กิจกรรมทั่วไป » โรงพยาบาลระนองจัดบูทความมั่นคงด้านอาหาร Food Safety (14)
กิจกรรมทั่วไป - สายธารน้ำใจจากศิลปินเมืองไทย
กิจกรรมทั่วไป » สายธารน้ำใจจากศิลปินเมืองไทย (11)
กิจกรรมทั่วไป - โรงพยาบาลระนอง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำความดีเพื่อแผ่นดิน”
กิจกรรมทั่วไป » โรงพยาบาลระนอง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำความดีเพื่อแผ่นดิน” (7)
กิจกรรมทั่วไป - โรงพยาบาลระนองร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
กิจกรรมทั่วไป » โรงพยาบาลระนองร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (4)
กิจกรรมทั่วไป - โรงพยาบาลระนองจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กิจกรรมทั่วไป » โรงพยาบาลระนองจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  (6)
กิจกรรมทั่วไป - สายธารน้ำใจ
กิจกรรมทั่วไป » สายธารน้ำใจ (9)
กิจกรรมทั่วไป - กิจกรรม Big cleaning day
กิจกรรมทั่วไป » กิจกรรม Big cleaning day (13)
กิจกรรมทั่วไป - ชาวระนองร่วมกิจกรรมตามโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมทั่วไป » ชาวระนองร่วมกิจกรรมตามโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ  (43)
กิจกรรมทั่วไป - พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต
กิจกรรมทั่วไป » พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต (13)
กิจกรรมทั่วไป - บริจาคอวัยวะและดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ  ๑ ปี วันสวรรคต
กิจกรรมทั่วไป » บริจาคอวัยวะและดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต (6)
กิจกรรมทั่วไป - พิธีทำบุญ ตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต
กิจกรรมทั่วไป » พิธีทำบุญ ตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต (16)
กิจกรรมทั่วไป - รณรงค์ส่งเสริมการล้างมือเนื่องในวันล้างมือโลก ๒๕๖๐
กิจกรรมทั่วไป » รณรงค์ส่งเสริมการล้างมือเนื่องในวันล้างมือโลก ๒๕๖๐ (51)
กิจกรรมทั่วไป - ครบครอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
กิจกรรมทั่วไป » ครบครอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (5)
กิจกรรมทั่วไป - วันมหิดล 2560
กิจกรรมทั่วไป » วันมหิดล 2560 (7)
กิจกรรมทั่วไป - การประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๖๐
กิจกรรมทั่วไป » การประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๖๐ (13)
กิจกรรมทั่วไป - โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์
กิจกรรมทั่วไป » โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ (58)
กิจกรรมทั่วไป - โครงการผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่
กิจกรรมทั่วไป » โครงการผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ (105)
กิจกรรมทั่วไป - ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง
กิจกรรมทั่วไป » ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง (52)
กิจกรรมทั่วไป - เพิ่มภูมิต้านทานกับโรคเรื้อรัง ด้วย SKT สมาธิบำบัด
กิจกรรมทั่วไป » เพิ่มภูมิต้านทานกับโรคเรื้อรัง ด้วย SKT สมาธิบำบัด (98)
กิจกรรมทั่วไป - พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด
กิจกรรมทั่วไป » พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด (241)
กิจกรรมทั่วไป - โรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น เทิดไท้องค์ราชัน เขตสุขภาพที่ 11
กิจกรรมทั่วไป » โรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น เทิดไท้องค์ราชัน เขตสุขภาพที่ 11 (31)
กิจกรรมทั่วไป - วันแม่แห่งชาติ 2560
กิจกรรมทั่วไป » วันแม่แห่งชาติ 2560 (42)
กิจกรรมทั่วไป - โรงพยาบาลระนอง ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
กิจกรรมทั่วไป » โรงพยาบาลระนอง ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (49)
กิจกรรมทั่วไป - มูลนิธิ พอ.สว.เตรียมผ่าตัดตาต้อกระจก
กิจกรรมทั่วไป » มูลนิธิ พอ.สว.เตรียมผ่าตัดตาต้อกระจก (6)
กิจกรรมทั่วไป - รพ.คุณธรรม
กิจกรรมทั่วไป » รพ.คุณธรรม (4)
กิจกรรมทั่วไป - กิจกรรมรดน้ำดำชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
กิจกรรมทั่วไป » กิจกรรมรดน้ำดำชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 (19)
กิจกรรมทั่วไป - ประมวลภาพกิจกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ รพ.ระนอง
กิจกรรมทั่วไป » ประมวลภาพกิจกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ รพ.ระนอง  (42)
กิจกรรมทั่วไป - พลโท ทลวงรณ วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และคณะฯ  เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้าและเงินให้กับ นักศึกษาทหารที่ประสบอุบัติเหตุต้นไม้ล้มทับ
กิจกรรมทั่วไป » พลโท ทลวงรณ วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และคณะฯ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้าและเงินให้กับ นักศึกษาทหารที่ประสบอุบัติเหตุต้นไม้ล้มทับ (27)
กิจกรรมทั่วไป - ชมรมฟุตบอลและฟุตซอลโรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลระนอง ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล
กิจกรรมทั่วไป » ชมรมฟุตบอลและฟุตซอลโรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลระนอง ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล "สาธารณสุขสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557" เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม (16)
กิจกรรมทั่วไป - รพ.ระนอง เตรียมพร้อมรับการประเมิน HA ร่วมแรงร่วมใจ เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 ณ ห้องอินทนิล
กิจกรรมทั่วไป » รพ.ระนอง เตรียมพร้อมรับการประเมิน HA ร่วมแรงร่วมใจ เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 ณ ห้องอินทนิล (104)
กิจกรรมทั่วไป - กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องอินทนิล รพ.ระนอง
กิจกรรมทั่วไป » กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องอินทนิล รพ.ระนอง (18)
กิจกรรมทั่วไป - ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนองร่วมกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันแม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557
กิจกรรมทั่วไป » ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนองร่วมกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันแม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 (28)
กิจกรรมทั่วไป - กีฬาสาธารณสุข ปี 2557 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 57 ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรมทั่วไป » กีฬาสาธารณสุข ปี 2557 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 57 ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข (51)
กิจกรรมทั่วไป - โรงพยาบาล ระนอง รับการประเมิณ NCD คลีนิกคุณภาพ ณ ห้องโกมาซุม รพ.ระนอง เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 57
กิจกรรมทั่วไป » โรงพยาบาล ระนอง รับการประเมิณ NCD คลีนิกคุณภาพ ณ ห้องโกมาซุม รพ.ระนอง เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 57 (50)
กิจกรรมทั่วไป - โรงพยาบาล ระนอง เข้าร่วมวันสถาปณาเมืองระนอง เมื่อวันที่ 21 ก.ค.57
กิจกรรมทั่วไป » โรงพยาบาล ระนอง เข้าร่วมวันสถาปณาเมืองระนอง เมื่อวันที่ 21 ก.ค.57 (14)

Bottom