กิจกรรมทั่วไป

       วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายแพทย์วิเชษฐ์ปิติเกื้อกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลระนอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาดูงานการแพทย์ทางเลือก และการบริหารจัดการอาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก ณ โรงพยาบาลระนอง

img_8137
img_8157
img_8175
img_8177
img_8178
img_8185
img_8189
img_8193
img_8212
img_8231
 
 

Bottom