ขั้นตอนการรับบริการคลินิกพิเศษ

- คลินิกอายุรกรรม - คลินิกเบาหวาน
- คลินิกศัลยกรรม - คลินิกความดันโลหิตสูง
- คลินิกหู คอ จมูก - คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (เฉพาะวันอังคาร)
- คลินิกกุมารเวชกรรม - คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ยกเว้นวันอังคาร)

ขั้นตอนบริการคลินิกพิเศษ

OK Flowchart SpecialClinic

Bottom