งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

 1. งบประมาณพัฒนาจังหวัด
  1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับราชาวดีสปาและน้ำแร่โรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ 2565
  2. แผนพัฒนาศักยภาพบริการ และสนับสนุนสถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2566
 2. งบประมาณสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  1. แผนงบประมาณ 2564 (ขาลง)
  2. แผนงบเงินกู้ฉุกเฉิน (โควิด) 2564 (ขาลง)
  3. แผนงบประมาณ 2565 (ขาลง)
  4. แผนงบเงินกู้ฉุกเฉิน (โควิด) 2565 (ขาขึ้น)
  5. รายการงบเงินกู้ ปี 2565 จำนวน 6 รายการ(ขาลง)
  6. แผนงบประมาณ 2566 (ขาขึ้น)
 3. แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) 2565 ร้อยละ 70,20,10
 4. แผนเงินบำรุง
  1. แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
  2. แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566giphy
  3. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนเงินบำรุงประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1giphy

Bottom