งานการแพทย์แผนไทย

1. การให้บริการ ด้านรักษาโรค


 • ตรวจและคัดกรองเบื้องต้นผู้ป่วยก่อนการบำบัดรักษาทางการแพทย์แผนไทย
 • ให้บริการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อลดอาการปวดของระบบกล้ามเนื้อ,ข้อต่อ, ผู้ป่วยที่ ภาวะหัวไหล่ติด
 • การจ่ายยาสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
 • ให้บริการฝังเข็มรักษาโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท
01 02

2. การให้บริการ ด้านการฟื้นฟูสภาพ


 • ให้บริการนวดแผนไทยเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ให้บริการนวดแผนไทยเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาทางระบบประสาทส่วนปลาย
 • ให้บริการทับหม้อเกลือนวดและประคบสมุนไพรมารดาหลังคลอด
04

3. การให้บริการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและความงาม


 • ให้บริการอบสมุนไพร และการแช่น้ำ
 • ให้บริการนวดไทย นวดน้ำมัน สปาหน้า สปาเท้า และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ นวนเฉพาะจุด 

4. การให้บริการ ด้านการป้องกันโรค


 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำความรู้แก่ผู้มารับบริการแพทย์แผนไทย และ ผู้รับบริการคลินิก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • ให้ความรู้และเป็นแกนนำในการออกกำลังกายฤาษีดัดตน สมาธิบำบัด 
 • ให้บริการเชิงรุก ด้วยหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่สู่ชุมชน

Bottom