ผู้ป่วยประเภทใดบ้างที่สามารถใช้บริการที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

  1. ผู้ที่มีอาการปวดมาก
  2. อุบัติเหตุที่เกิดภายใน 24 ชม.
  3. มีอาการเจ็บหน้าอกด้านซ้าย
  4. มีอาการซึมลงมาก
  5. แขนขาอ่อนแรงเฉียบพลัน กะทันหัน
  6. มีเลือดออกทางเดินหายใจ,ทางเดินอาหาร,ช่องคลอด
  7. หอบรุนแรง
  8. ผู้ป่วยถูกทำร้ายร่างกายเป็นผู้ป่วยคดี

Bottom