head procurementnews
แสดง #
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ประกาศการเสนอยื่นซองประมูลราคาร้านสวัสดิการเชิงธุรกิจ ร้านกาแฟราชาวดีสปาและน้ำแร่ โรงพยาบาลระนอง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำห้องสำนักงานผู้บริหารอาคารใหม่ ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน 1 โครงการ
ประกาศสาระสำคัญวัสดุเภสัชกรรม(สมุนไพร) เลขที่ 1-2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเภสัชกรรม(สมุนไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 1-2
ประกาศสาระสำคัญวัสดุเภสัชกรรม เลขที่ 1-7
รายผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 1-7
เริ่มต้น
ก่อนหน้า

Bottom