head procurementnews
แสดง #
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 1114-1178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 1016-1113
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 917-1015
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทข้าวสาร
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทเครื่องปรุงรส อาหารแห้งและธัญพืช เครื่องดื่มและอาหารว่าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
เริ่มต้น
ก่อนหน้า

Bottom