head procurementnews
แสดง #
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการจ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บริเวณด้านหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ Us-5
จัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบท่อลมรับส่งยาและวัสดุการแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดและราคากลางในการจ้างปรับปรุงภายในอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนอน ขนาดพื้นที่ 140 ตารางเมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัด
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารทางการแพทย์ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดก่อสร้างหอผู้ป่วยจิตเวช
เริ่มต้น
ก่อนหน้า

Bottom