head procurementnews
แสดง #
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง คือ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลระนอง คือ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่ว
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ คือ ข้อเข่าเทียม
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ
จัดซื้อยาร่วม ปีงบประมาณ2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ประกาศการเสนอยื่นซองประมูลราคาร้านสวัสดิการเชิงธุรกิจ ร้านกาแฟราชาวดีสปาและน้ำแร่ โรงพยาบาลระนอง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำห้องสำนักงานผู้บริหารอาคารใหม่ ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน 1 โครงการ
เริ่มต้น
ก่อนหน้า

Bottom