head procurementnews
แสดง #
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง
ตารางปปช.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศขายทอดตลาด เศษวัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลระนอง คือ เครื่องปรับบรรยากาศความดันสูงชนิดตอนเดียวเคลื่อนย้ายได้แบบอะคริลิค สำหรับสถานพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานและการติดตั้ง ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง ๓๒.๕ น
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง คือ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่ว ๒ เตียง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง คือ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เริ่มต้น
ก่อนหน้า

Bottom