head procurementnews
แสดง #
ประกาศตาราง ปปช.จ้างส่งตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ของกลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลระนอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
ร่างประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างส่งตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ของกลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุ 900 ลิตร (Steam Sterilizers)/A999P/ขนาด 900 ลิตร ด้วยวิธีเฉาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ซ)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่,คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น ๒, คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น ๓ และงานธาราบำบัด ชั้น ๒ อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ โดย
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 รายการ
ร่างประกาศ ร่างประกวด จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกวดราคาในการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลระนอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

Bottom