head procurementnews
แสดง #
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อเวชภัณฑ์ยา ๑.๕% DEXTROSE PERITONEAL DIALYSIS ๕,๐๐๐ ML/ถุง จำนวน ๑,๑๐๐ SET (๒ ถุง/SET) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา GEMIGLIPTIN TARTRATE ๕๐ MG TAB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง
ประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มฯ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศประกวดราคาซื้อยา ซื้อยา ๑.๕% DEXTROSE PERITONEAL DIALYSIS ๕,๐๐๐ ML/ถุง จำนวน ๑,๑๐๐ set (๒ ถุง/set) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา GEMIGLIPTIN TARTRATE ๕๐ MG TAB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยหายใจฯ
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Bottom