head procurementnews
แสดง #
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 1231-1381
เผยแพร่แผนซื้อชุดข้อเข่าเทียม
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์
ร่างประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างส่งตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ของกลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศตาราง ปปช. จ้างส่งตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ของกลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลระนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่, คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น 2, คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 3 และงานธาราบำบัด ชั้น 2 อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลระนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธี
ประกาศตาราง ปปช.การจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 2,500,000.- บาท ราคา12 บาทต่อลูกบาศก์เมตร
ประกาศตาราง ปปช.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลระนอง

Bottom