head procurementnews
แสดง #
ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 3 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศตาราง ปปช. เรื่องซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน 1 โครงการ
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซื้อวัสดุบริโภค ประเภทเครื่องปรุงรส อาหารแห้งและธัญพืช เครื่องดื่มและอาหารว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ของรพ.ระนอง

Bottom